Speider - Sørumsand Misjonshus

Gå til innhold

Speider

BARN & UNGE
Norges KFUK-KFUM-speideres mål er å fremme og drive et speiderarbeid for å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi. (Fra Grunnreglene §2)

Sørumsand KFUK / KFUM speidere Oppdagerne, Stifinnere og Vandrere


AUGUST
Onsdag 30.   Speidermøte på misjonshuset

SEPTEMBER
Onsdag 3.   Kanotur for stifinnere. kl.18.00-20.00 Oppmøte og henting ved parkeringsplassen ved Varsjøen. Vi padler til Setervika og tilbake. Ta med noe å sitte på, drikke og noe å grille. Speidergruppa har med redningsvester.
Onsdag 10.  Kanotur for vandrere på Varsjøen kl. 17.45-20.30. Oppmøte og henting ved parkeringsplassen ved Varsjøen. Vi padler til Setervika og tilbake. Ta med noe å sitte på, drikke og noe å grille. Speidergruppa har med redningsvester.  
Lørdag. 21.-søndag 22. Overnattingstur for vandrere til Kirkefjellet, Vilberg. Oppmøte på Misjonshuset kl. 11.30 eller direkte på parkeringsplassen før bommen på Vilberg kl.11.50. Henting på parkeringsplassen søndag kl. 10.30. Mer informasjon kommer.
Oppdagere og stifinnere har dagstur lørdag til kl. 17.
Onsdag 27.  Speidermøte på Bingsfosstranda kl. 18.00 – 19.30
                      
OKTOBER
Onsdag 9.   Speidermøte på Misjonshuset kl.18.00-19.30
Onsdag 23. Utemøte kl. 18.00-19.30. Oppmøte og henting på parkeringsplassen på Blaker skole.

NOVEMBER
Onsdag 6.    Speidermøte på Misjonshuset kl. 18.00-19.30                      
Onsdag 20.  Utemøte kl. 18.00-19.30. Oppmøte og henting på parkeringsplassen på Sørum skole.
    
DESEMBER   
Onsdag 4.  Grøtfest på Misjonshuset kl. 18.00-19.30 med utkledning for alle speiderne. Premiering til beste utkledning.
                        
JANUAR 2025
Onsdag 8.   Juletrefest på Misjonshuset kl. 18.00- ca. kl. 20.30 for hele familien. Speideropptagelse og skjerfutdeling.Kontakt:
Kolbjørn Engeland, Gruppeleder  tlf. 995 90 476

Lise Roll-Hansen - kontaktperson for oppdagere ( 2. og 3.klasse) Tlf.: 477 57 209,
Guttorm Søbye - kontaktperson for stifinnere og vandrere ( 4.klasse og oppover) Tlf.: 63 82 41 30 / 469 28 552

Tore Andre Undrum Tlf.: 906 33 581

Jon Terjesen Tlf.: 950 34 463KFUK KFUM - speidernes verdier

Kristen tro
Formidling av kristen tro er grunnlaget for alt vi gjør. Med vårt kristne helhetlige menneskesyn legger vi til rette for at speiderne skal få utvikle sin tro. Som KFUK-KFUM-speider møter du kristen tro gjennom fellesskap, personlig utvikling, friluftsliv og samfunnsengasjement. Mange speidergrupper drives i samarbeid med menighetene, og speiderarbeidet bidrar til et aktivt og variert tilbud til barn og unge.
Fellesskap
Speidere opplever fellesskap gjennom vennskap i små patruljer, i gruppen og på leir sammen med andre. KFUK-KFUM-speiderne er del av et større fellesskap lokalt og nasjonalt. Internasjonalt er vi tilknyttet fire av verdens største barne- og ungdomsorganisasjoner: YWCA, YMCA, WAGGGS og WOSM. Speiderlov, speiderløfte og speiderdrakt viser tilhørighet og gir oss en felles identitet som speidere.
Friluftsliv
Friluftsliv er rammen for vårt arbeid. Naturen brukes til lek, læring og samarbeid. Vi er mye ute, og friluftslivet gjør oss i stand til å mestre nye utfordringer. Gjennom utendørsaktiviteter og opplevelser lærer vi å bli kjent med, ta vare på og sette pris på naturen. I friluftslivet opplever vi glede, avkobling, opplevelser og fellesskap.
Personlig utvikling
KFUK-KFUM-speidere får opplevelser som gir mestring, som igjen gjør at vi utvikler oss. Det betyr at vi utfordrer oss selv til å gjøre ting vi først ikke trodde vi skulle tørre eller klare. Vi bruker patruljesystemet, veiledning og læring gjennom opplevelse og refleksjon som metode. Barn og unge får gradvis større ansvar og utfordringer, noe som utvikler den enkelte i trygge rammer. Personlig utvikling handler om å hjelpe den enkelte speider til å være bevisst og aktivt involvert i sin egen utvikling. Det gjør dem i stand til å utvikle seg på sin egen måte og i sitt eget tempo.
Samfunnsengasjement
Som KFUK-KFUM-speidere engasjerer vi oss i det samfunnet vi lever i, og deltar aktivt for å påvirke lokalt og globalt. Vi jobber for å øke kunnskap om urettferdighet i verden og vil bidra til at gode holdninger fører til handling. Samfunnsengasjement synliggjør det ansvaret vi har for andre enn oss selv, og verdiene vi står for.
Bekkedroga 5
Tilbake til innholdet