Interkulturell Bibelkafé - Sørumsand Misjonshus

Gå til innhold

Interkulturell Bibelkafé

VOKSNE
Sørum Interkulturelle Bibelkafé på Misjonshuset
På Sørum Interkulturelle Bibelkafè møtes nye landsmenn og etninske normenn på tvers av kulturer og religioner, og på tvers av generasjoner. Her bygges bro mellom etniske nordmenn og innvandrere, og ikke minst bro mellom innvandrere og innvandrere.
Vi samarbeider med voksenopplæringen (nå på Blaker skanse) og Flerkulturell møteplass.
Bibelkafèen hjelper innvandrere med å bygge opp et nytt sosialt nettverk.
Sørum Interkulturelle Bibelkafé formidler det norske samfunnets verdier på en levende og reell måte. Vi er en del av Den norske kirke gjennom Sørum menighet og en del av Normisjon.
Ta kontakt med Sørum Interkulturelle Bibelkafé
Gudrun Ringstad, Mobil 478 90 052

Bibelkaféen støttes av det offentlige og med gaver fra private, organisasjoner og bedrifter.
Bli giver og støtt vårt arbeid blant innvandrere i kommunen.
Sørum Interkulturelle Bibelkafé
Blaker Sparebank 1321.14.65713
Organisasjonsnummer 912 437 787

Sosialt nettverk for innvandrere
Bibelkafèen hjelper til med å bygge opp et sosialt nettverk. dette er spesielt viktig når man har vært på flukt og er i en ny og ukjent kultur.
Integrering skapes blant annet med å bygge vennskap. det er ofte detaljene som teller. Etniske nordmenn inviterer innvandrere for eksempel til hagefest eller til middag.
Bibelkaféen tilbyr også leksehjelp for unge og voksne etter behov i flere fag. Har du behov, så send en e-post til bibelkafe@online
        Aktivteter

  • Møtested, kaffe,kaker og mye prat
  • Spill og aktiviteter for barna
  • Fortellinger for barn
  • Språkreduserte andakter
  • Synge salmer og sanger på forskjellige språk
  • Arrangere julefest
  • Årlig leirveekend
  • Deltagelse på gudstjenester
  • En til en leksehjelp
Bekkedroga 5
Tilbake til innholdet