Loved Tweens - Sørumsand Misjonshus

Gå til innhold

Loved Tweens

BARN & UNGE > LOVED
Loved tweens, fra 4 - 7 klasse
Aktiviteter, lek, leksehjelp, andakt og mat.
Tidspunkt: Oppmøte rett etter skolen, slutt kl. 16.00.

Sørumsand Misjonshus: annenhver onsdag
Frogner Misjonssenter: annenhver onsdag

Leder for Loved TWEENS, Fredrik Arstad, 48006020, fredrik.arstad@sorumkirke.no


Bekkedroga 5
Tilbake til innholdet