Loved Input - Sørumsand Misjonshus

Gå til innhold

Loved Input

BARN & UNGE > LOVED
I Sørum, Blaker og Frogner menigheter har vi tilbud til fjorårskonfirmanter om å bli med på Loved INPUT, som er menighetenes ledertreningstilbud.
Dette arbeidet inkluderer alle ungdomslederene i menighetene fra 10.klasse til og med 3.vgs. Loved INPUT fokuserer mye på ledertrening i form av undervisning og praksis. Loved INPUT har samlinger 10 ganger i året, og ungdommene får ansvar for bl.a. planleggingen og gjennomføringen av Loved PLAY, menighetenes ungdomsklubb. De planlegger andakt i samarbeid med ungdomsarbeider, og planlegger aktiviteter og lignende. Deltakerne er også meg på konfirmasjonsleir, konfirmantsamlinger, gudstjenester og liknende. De er en stor ressurs for menighetene våre, og dette forumet er en ypperlig mulighet til å møte fantastisk og engasjert ungdom regelmessig, gi ansvar og se de vokse.

Interessert i å være med?
Send en mail til Knut Kuppern Erik Amundsen,
kuppern@sorumkirke.no

Bekkedroga 5
Tilbake til innholdet