Barnegospel - Sørumsand Misjonshus

Gå til innhold

Barnegospel

BARN & UNGE

Sørumsand Barnegospel er et barnekor tilsluttet
Normisjon (normisjon.no)
Dette er et tilbud for barn fra førskolealder(den høsten de begynner i førskolegruppe) og til de blir 10 år.
Etter dette kan de starte i Sørum Soul Children.
Vi synger og har en andakt på øvelsene.

Øvelsene begynner kl.17:30 og varer til kl.18:30

MIDDAG
Det er felles middag før hver øvelse. Dette er et tilbud til hele familien.
Middagen starter kl.17:00 og vi trenger påmelding pr. e-post eller SMS for beregning av mat.
Alle mottar en separat invitasjon i forkant av hver middag.
Pris for middag er :
Familie: 100,- Voksen: 50,- Barn: 50,-
Eventuelle endringer i programmet vil bli gitt på e-post.

Vi ønsker alle nye og gamle medlemmer
velkommen!

Kontingent
Kr.100,- for barn 1., og kr.75,- for barn nr.2
settest inn på kontonummer 1321.13.96258

LEDERE
Marie, Sara, Solvår og Aksel

Solvår Norbakken, 934 02 161 solvar@norbakken.no
Sara Rinden, 454 68 894 sara@rinden.no
Aksel Norbakken (pianist), 975 81 043 aksel@norbakken.no


Bekkedroga 5
Tilbake til innholdet